ATOPISK EKSEM

Atopisk eksem er en kronisk gjentatt betennelsestilstand i huden

Eksemet opptrer oftest hos barn som"arver" lidelsen i familier hvor eksem, astma og høyfeber forekommer ofte. 

Symptomene gir vanligvis utslag som rød, kløende, ujevn og fortykket hud. Barn vokser ofte av seg lidelsen med årene.

En større klinisk undersøkelse utført av The Derming Institute of Clinical and Bioengineering Research, Monza, Italia i 2003, undersøkte virkningen av Kouriles også på atopisk eksem. Resultatene var meget oppløftende og viste av Kouriles kan ha en gunstig virkning på atopisk eksem ved å forsterke hudbarrieren, beskytte mot betennelse og ha en god, dempende effekt på rødme og kløe. Testen er publisert i Journal of Applied Cosmotology #21, januar/mars 2003, offisielt tidsskrift for The International Society of Cosmetic Dermatology

  PDF av klinisk test av Atopisk eksem