Hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon regnes som en enkel operasjon

Den er tilnærmet smertefri, fort overstått og resultatet blir naturlig hvis håndverket utføres på en skikkelig måte. 

Flere tusen nordmenn er hårtransplantert, og de fleste legger man ikke merke til fordi de har fått en faglig forsvarlig behandling. Så er det de få da, de som man virkelig legger merke til; de har helt tydelig valgt gal klinikk… eller ikke fullført behandlingen.

I hovedsak består behandlingen i å ta en "flik" med hud med hårrøtter fra nakkepartiet, dele dette opp i små transplantater med hårrøtter og "plante" dem i det eller de områder hvor man har mistet håret. Uttaksområdet i nakken sys igjen, og etterlater et tynt arr i nakken som dekkes av håret. En hårtransplantasjon vil være synlig de første 2-3 ukene hvis det ikke er hår i området fra før. De fleste klinikker bruker i dag micrografts for transplantasjon. Micrografts er transplantater med 1-3 hårrøtter. For å skille seg ut bruker klinikkene forskjellige navn på samme teknikk: single hair replacement, natural hair replacement etc. Men det er i hovedsak samme teknikk. Det som skiller klinikkene er i hovedsak det håndverket som utføres; om man tar seg tid til å gjøre det pent, eller om man bare "planter hår".

FUE-teknikk (follicle unit extraction) er "in" for tiden. Dette er en teknikk som stammer fra 70-80-tallet, da man "boret" ut transplantater med hjelp av en sirkelformet kniv. Dagens FUE-teknikk er det samme som da man den gangen brukte den minste utgaven av slike kniver. Teknikken tar omtrent 3 ganger så lang tid som en micrograft-transplantasjon og koster mer enn det dobbelte. FUE brukes derfor helst i mindre omfattende transplantasjoner. Faren for infeksjon i uttaks- og transplantasjonsområdet er ca. 30 ganger høyere ved FUE-teknikk enn ved vanlig micrograft-teknikk.

Tetthet er alltid et litt akademisk spørsmål. Rent fysisk kan man sette hår med ned til under 1mm avstand, men dette krever flere behandlinger. Hvis det er hår i området fra før, må dette tilpasses individuelt.

Hårtransplantasjon bør overveies grundig. Husk at hvis du starter behandling med hårtransplantasjon før hårtapet ditt er stabilt, må du sannsynligvis fortsette å "fylle på" inntil hårtapet er stabilt.

Hvis ditt familiære hårtapsmønster er begrenset til for eksempel vikene eller kronen, er det for så vidt helt greit å starte når som helst. Men hvis hårtapsmønsteret er omfattende, bør tidspunktet for når du bør starte overveies nøye. Ikke bare for å spare deg for penger, men også for å økonomisere best mulig med de ressurser du har å ta av. Det er tettheten og kvaliteten på det håret du har i nakken og på sidene ("mellom ørene") som bestemmer hvor mye hår som kan flyttes på.

Det resultatet du kan forvente er avhengig av hårkvalitet, mengde som kan flyttes og den klinikken du velger (det vil si erfaring og kvalitet på det arbeidet som utføres). Godt håndverk betyr i denne sammenhengen at en hårtransplantasjon ikke skal synes når du er ferdigbehandlet. Hvis den synes, har du valgt gal klinikk. Så enkelt er det egentlig.

En god klinikk koster naturligvis mer enn en middels god. Dårlig klinikker finnes også. Det går også an ved flere klinikker å "forhandle" seg til rabatter. Resultatet blir ofte deretter. Bruk heller litt ekstra på å være sikker på å få den beste behandlingen. Du skal leve med resultatet resten av livet.